...altyd nijsgjirrich!

Eineberg en kuorren binne der wer klear foar!

Brekkend neis: earste eineaaien fûn!

De eineberch (ek wol einehotel neamt) leit der wer moai foar, mei neie kuorren en skjin as de brân.

Ek is it bestjoer op 29 februaris (it wie toch in ekstra dei) drok dwaande west om in grut tal oare kuorren te installearjen.

Dat it sa betiid yn it jier al moar docht bliken: yn fan de leden fan de Eineferiening hat al aien yn ‘e koer!
Hjirmei is dizze in moai doaske hinneaaien ryker, de jierlikse priis foar it earste aai yn in koer.