...altyd nijsgjirrich!

Contributie Dorpsbelang Aldtsjerk

In de afgelopen weken zijn we bij een aantal van u al aan de deur geweest voor de contributie Dorps Belang Aldtsjerk (DBA). In verband met de inmiddels getroffen maatregelen tegen verspreiding van het Corona-virus vragen wij u de contributie, voor zover u dit nog niet heeft betaald, over te maken op NL03RABO0135667984 van Vereniging voor Dorpsbelangen Oudkerk, onder vermelding van uw naam en adres. 

Zoals in de laatste Bregebidler is beschreven bedraagt de contributie € 7,50
Als u er voorkeur aan geeft dat wij de contributie toch persoonlijk bij u ophalen, laat ons dit dan weten. Dan komen wij later dit jaar bij u aan de deur. Uw voorkeur en andere zaken die u met DBA wilt mee delen kunt u sturen naar dorpsbelangaldtsjerk@hotmail.com

Daarnaast willen wij u graag wijzen op de #Coronahulp Trynwalden pagina op Facebook. Hier kunt u hulp vragen en/of aanbieden. Kan jij iemand helpen met bijvoorbeeld een boodschapje of klusje? Reageer dan op de geplaatste berichten. Wissel via messenger gegevens met elkaar uit.

Hou bij deze hulp wel rekening met de veiligheid voor jou en de ander. Dus houd je aan de richtlijnen van het RIVM en volg deze goed op. Want je kunt alleen anderen helpen als je zelf gezond bent.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Dorps Belang Aldtsjerk
0 van 0