...altyd nijsgjirrich!

Voorjaarsvergadering Fûgelwacht gaat niet door

In de Fjildrop is vermeld dat de voorjaarsvergadering op 26 maart, in It Wapen fan Fryslân, Oentsjerk wordt gehouden. Door de situatie rond het Corona-virus komt deze vergadering te vervallen.

Meer info zie PDF hieronder.

Info over afzegging