...altyd nijsgjirrich!

Herdenking gevallenen voor de vrede – 4 mei in Ryptsjerk

4 mei herdenking dit jaar anders in Ryptsjerk.

Wij vieren dit jaar dat we 75 jaar in ons land geen oorlog kennen. Een feit dat je graag met
iedereen wilt delen, helaas zal dat dit jaar anders gaan. In de voorbereiding voor de
herdenking hebben we met mensen van Christelijke BasisSchool Alpha, Protestantse
Gemeente Ryptsjerk en Doarpsbelangen Ryptsjerk plannen gemaakt: een nieuw logo,
gedenksteen, gedichten, bijeenkomst in de Einekoer, maar helaas. Op school hebben de
leerlingen van groep 4/5/6/7/8 ontwerpen gemaakt voor een logo. We hebben gekozen voor
het logo van Thijs de Vrij.

Daarom heeft Thijs de krans gelegd bij het monument.

Dit jaar is de herdenking in stilte gebeurd op het eigen erf. Met een klein groepje
mensen is bij het monument stil gestaan bij wat vrede ‘kost’ aan mensenlevens en
hoe belangrijk vrijheid voor ons is.

Op diverse plekken in het dorp klonken de Last Post en het Wilhelmus, waarvoor dank!

“Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst”

 

 

0 van 0