...altyd nijsgjirrich!

Vragenlijst over afval scheiden

Binnenkort ontvangt ieder huishouden in Tytsjerksteradiel een kaart in de brievenbus over afval scheiden. Inwoners worden hierbij uitgenodigd om een vragenlijst over afvalscheiding in te vullen via een digitale link.

Dat gebeurt om iedereen te informeren op de wijziging in de inzamelfrequentie per 1 januari 2021. De gemeente haalt vanaf 2021 het restafval 1 keer in de 3 weken op en de container met bioafval wordt in de periode van vanaf 1 maart tot 1 november wekelijks geleegd. Daarnaast geeft de corona-crisis aanleiding om bij inwoners te polsen wat zij vinden van afval scheiden. Nu mensen meer thuis zijn hebben zij meer afval. Hoe gaan zij daarmee om?

Het doel van deze vragenlijst is om mensen bewust te maken en om tips mee te geven om hun Sortibak de baas te blijven. Nu tijdens deze corona-crisis, maar vooral ook daarna.

Wanneer inwoners niet in de gelegenheid zijn om de vragenlijst digitaal in te vullen, dan kunnen ze telefonisch bij de gemeente een schriftelijke versie aanvragen.

Inwoners met vragen over afvalscheiding worden verwezen naar de website www.t-diel.nl/afval.