...altyd nijsgjirrich!

Week van de Jonge Mantelzorger

Friese welzijnsorganisaties bundelen hun krachten in de landelijke Week van de Jonge Mantelzorger.

De landelijke (digitale) campagne ‘Deel je zorg’ stimuleert jonge mantelzorgers over hun zorgen te praten of hulp te zoeken. De Week van de Jonge Mantelzorger (1 t/m 7 juni) is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en wordt ondersteund door MantelzorgNL en JMZpro. Friese welzijnsorganisaties KEaRN Welzijn, Het Bolwerk, Sociaal Werk de Kear, Sociaal Collectief, De Skûle Welzijn en Caleidoscoop bundelen de krachten en sluiten aan bij deze landelijke campagne. Naast de (online) activiteiten vanuit de campagne ‘Deel je zorg’ ontvangen de Friese jonge mantelzorgers persoonlijk een tasje met tips. Tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger zijn er regionaal (digitale) activiteiten om de dagelijkse zorgen te vergeten. Deze vinden zoveel mogelijk tegelijkertijd plaats en in een vertrouwde samenstelling.

Eén op de vijf jongeren in Nederland is mantelzorger. Het zorgen voor iemand in de omgeving geeft een gevoel van voldoening, trots en liefde. Maar het kan soms ook zwaar zijn. Fysiek, mentaal en/of omdat het zo lastig combineren is met school, vrienden en hobby’s. Dat kan tegenstrijdig voelen. Daarnaast is mantelzorg soms ingrijpend voor jongvolwassenen (18-25 jaar) die bezig zijn met het opbouwen van hun eigen leven. Bovendien wordt de zorg zwaarder door het coronavirus, bijvoorbeeld omdat degene voor wie ze zorgen de hele dag thuis is. De meeste jonge mantelzorgers zullen niet snel uit zichzelf om hulp vragen. Wanneer de zorg te veel wordt, is het goed om hier juist over te praten of om hulp te vragen.
Veel jonge mantelzorgers realiseren zich niet dat ze mantelzorger zijn. De zorg voor een familielid met een ziekte of een beperking hoort er in hun beleving ‘gewoon bij’. Veel jongeren cijferen zich dan ook weg in een gezin wat worstelt met ziekte of een beperking. Om goed voor een ander te kunnen zorgen, is de eigen gezondheid minstens zo belangrijk.
In Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel is een steunpunt voor mantelzorgondersteuning: KEaRN Steunpunt Mantelzorg. Speciaal voor jonge mantelzorgers organiseren ze regelmatig FUNdagen, waarbij ze de dagelijkse zorgen proberen te vergeten en gewoon een leuke dag met elkaar hebben. Vanwege corona lukt dat nu niet altijd fysiek, dus zoeken we online verbinding met elkaar. Waar mogelijk en wenselijk met persoonlijk contact en anders in groepsverband.

Een greep uit de activiteiten per gemeente:
– woensdag 3 juni: (digitale) Bingo – De Fryske Marren, Dantumadiel, Heerenveen, Noardeast-Fryslân
– woensdag 3 juni: Bingo + anderhalve meter picknick, Súdwest Fryslân
– donderdag 4 juni: (online) Quiz – Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, De Fryske Marren, Dantumadiel, Heerenveen, Noardeast-Fryslân, l
– donderdag 4 juni: (digitale) Bingo, Leeuwarden
– eind juni: fysieke activiteit – Waadhoeke, Harlingen

Alle informatie over de campagne is te lezen op www.jmzpro.nl. Meer informatie over KEaRN Steunpunt Mantelzorg is te vinden op www.mantelzorg-kearn.nl.

0 van 0