...altyd nijsgjirrich!

Een pot met geld voor de Fûgelhelling!

Op 10 juni was het eindelijk zover, de pot met geld van: Elsa, Lotte, Roos, Marinte en Lieke kon worden afgeleverd bij de Fûgelhelling.

Het begon met zomaar een los idee van een paar meiden om iets te organiseren voor een goed doel:
“We willen iets doen waarmee we geld kunnen ophalen en dat geven aan een goed doel in de regio”.
Op eigen initiatief kwamen de 5 meiden bij elkaar en bespraken zij de te ondernemen acties.
Daaruit bleek dat ze iemand nodig hadden die hen kon helpen dit te organiseren. Diegene was Alie Klompmaker van Kearn beslisten de dames en het contact in de vorm van een aandoenlijke hulpvraag (per brief) werd geregeld.
Alie stapte er graag in vanuit haar rol en er werden overleggen gepland in buurthuis BOB. Naast de losse en individuele initiatieven werd gewerkt aan iets groters: een open middag / markt op zondag 8 maart jl. In de weken er naartoe werd naar hartenlust geknutseld en er ontstonden uiteenlopende ideeën om het geld bij de bezoekers uit de beurs te krijgen.

De sfeer zat er goed in en na een opening waarin de meiden nog eens vertelden waarom en hoe ze tot deze middag zijn gekomen ging de verkoop los. Al met al werd een flink bedrag opgehaald van ruim 425,00 euro, een prachtige prestatie!
Vanwege de corona-crisis werd het langsbrengen, de kers op de taart zeg maar, corona-proof georganiseerd en uitgesteld tot 10 juni jl. Hetty Sinnema, beheerder van de Fûgelhelling stond bij het hek te wachten, waar de overdracht zou plaatsvinden. De meiden vertelden haar hoe een en ander tot stand was gekomen en ook waarom juist voor de Fûgelhelling was gekozen.
Hetty was blij verrast met zo’n mooi bedrag en verzekerde de meiden dat het goed terecht zou komen. Tevens bood zij de meiden aan om later dit jaar, als alles weer kan en mag, langs te komen.

Terug naar huis blijkt dat alweer gebrainstormd wordt over een volgende actie, we kijken er nu al naar uit!

Op de foto v.l.n.r. Lieke, Marinte, Elsa, Lotte en Roos en op de achtergrond Hetty Sinnema

0 van 0