15:00 Mûnein/Readtsjerk

Beste inwoners van Mûnein/Readtsjerk,

Bij deze wil dorpsbelang u graag informeren dat KEaRN (de
welzijnsorganisatie binnen de gemeente Tytsjerksteradiel) volgende week donderdag op 18  juni 2020 een koffiemoment zal organiseren voor alle inwoners van Mûnein en Readtsjerk die behoefte hebben om met medewerkers van KEaRN of met buurtgenoten te praten over wat er afgelopen weekend is gebeurt.
Vanaf 15.00 tot een uur of 18.00 zullen Nienke Miedema en haar collega Wianka Bosch samen met de wijkagent Japke Kroes in Mûnein zijn. Dit op het pleintje aan de Dokter Kijlstraweg ter hoogte van nummer 64 (bij het standbeeld van de Flaaksrûpelders). Als u naar het koffiemoment gaat, vragen wij u wel om rekening te houden met de geldende Coronamaatregelen.

Dit koffiemoment is in overleg met slachtofferhulp, de wijkagent en
dorpsbelang tot stand gekomen als nazorg voor de inwoners. Als er mensen zijn die nog graag over de gebeurtenissen door willen praten, dan kunnen zij naderhand ook bij slachtofferhulp terecht.
Om vlot de inwoners van onze dorpen op de hoogte te brengen, is er voor gekozen om deze mail naar alle leden van dorpsbelang Mûnein/Readtsjerk te sturen. Omdat wij niet alle inwoners op deze manier kunnen bereiken hebben wij dit bericht ook op trynwâlden.nl geplaatst en verzoeken wij u om richting medebewoners dit initiatief onder de aandacht te brengen/te delen.

Heeft u vragen aan KEaRN, dan kunt u contact opnemen met Nienke Miedema,
via telefoonnummer 0511-465200 of via de mail: nienke.miedema@kearn.nl