...altyd nijsgjirrich!

Kunst in de Trynwâlden: GEVELSTEEN DE WEINMAKKER

Het dubbelhuis aan Van Sminiaweg 52-54 van Piet, voluit Petrus, Dijkstra, heeft een aangebouwde houten schuur uit midden 19de eeuw. De gevelsteen op nummer 52 verwijst  naar de voormalige wagenmakerij in die schuur. In de houten en deels met klinkers bedekte vloer is nog te zien waar de machines hebben gestaan.

Op de gevelsteen staat een wagenmaker afgebeeld die het middenstuk van een tienspakig wiel bewerkt. Deze man is de grootvader van timmerman Piet Dijkstra. Grootvader maakte in de schuur onder meer paardenwagens en kruiwagens. Ook de overgrootvader van Piet was wagenmaker van beroep. De vader van Piet was Klaas Dijkstra genaamd, beter bekend als Klaas Snoek. Klaas was onder meer carosseriebouwer en zette daarmee de traditie voort in de tijd van het eerste autoverkeer.
Meestersteenhouwer Kees Hutting (1927-2013) van het bekende natuursteenbedrijf Hutting in Leeuwarden kende vader Klaas en zoon Piet Dijkstra. Hutting hakte het reliëf speciaal voor Piet, als tastbare  herinnering aan vier generaties top vaklui. Hutting was zelf een vakman en wist het vakmanschap van de familie Dijkstra te waarderen.

Kunst in de Trynwâlden, tekst en foto’s Gerhild van Rooij

TIP: Meer lezen over de gevelsteen? Lees dan de Brêgebidler (Aldtsjerk)  van juni 2020

Foto’s:
Van Sminiaweg 52-54  met klimop, historische foto,
Idem anno 2020  met gevelsteen, foto Gerhild van Rooij
Gevelsteen op nr. 52, foto Gerhild van Rooij