...altyd nijsgjirrich!

Lezing over Hannekemaaiers door Gerhild van Rooij

Zondag 19 juli 2020 houdt Gerhild van Rooij voor vlasroute 'follow the blue line' de lezing 'Hannekemaaiers en linnen in het Bildt'.

Van Rooij verwijst onder meer naar de roman ‘De sûnde fan Haitze Holwerda’ van Ulbe van Houten uit 1938. Daarin komen gastarbeiders uit Het Bildt voor. Passend bij vlas en linnen belicht zij de kleding van de gastarbeiders en Hannekemaaiers of poepen. En zij wijst op Friese kunstwerken over Hannekemaaiers, waaronder het werk van Guus Hellegers in Suwâld en het Poepenkruis  aan de Zomerweg. De lezing op 19 juli start om 15:00 uur  in Veldzicht, Roptawei 14  in Metslawier. Reserveren voor deze lezing met publiek (op anderhalve meter afstand) kan via info@kleine-lijn.nl. Na opgave ontvangt u een bewijs van toegang. Entree € 5,-.