...altyd nijsgjirrich!

STIP!

Een toekomstbestendige kindvoorziening in de Trynwâlden.

Dit jaar zijn de bestuurders van PCBO Tytsjerksteradiel, Adenium (de holding waar OPO-Furore sinds 2019 onder valt) en Kinderwoud (kinderopvang) gestart met het project STIP! Het doel is om samen een toekomstbestendige kindvoorziening te ontwikkelen in de Trynwâlden (Gytsjerk, Oentsjerk, Mûnein, Aldtsjerk en Ryptsjerk). STIP! staat voor de stip op de horizon en tevens voor: Samen Trynwâlden In Progress!

Bovenstaande partijen onderzoeken samen met de gemeente wat de beste optie is voor de Trynwâlden. Daarbij wordt rekening gehouden met verschillende factoren zoals: de lokale situatie in de dorpen, samenwerking met ketenpartners, demografische ontwikkelingen, financiële kaders en de nieuwste inzichten op het gebied van onderwijs en kindvoorzieningen.

Na de zomervakantie worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd voor personeel van de betrokken organisatie en de interne adviesorganen. Daarna volgen informatiebijeenkomsten voor dorpsbelangen en ketenpartners. Op basis van deze bijeenkomsten gaan we over tot een voorstel voor realisatie. De uiteindelijke besluitvorming ligt bij de stuurgroep en de gemeente.