...altyd nijsgjirrich!

Streetwise….

Om aan te kondigen dat het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) en de ANWB de komende jaren intensief gaan samenwerken met het programma Streetwise, werd een mooie foto op het plein van OBS de Opstap in Oentsjerk gemaakt. De school van Van der Meulen's (rechts) kinderen, inmiddels 32 en 34 jaar.

De school wordt bedankt voor de gastvrijheid in de vakantie.
De foto verschijnt deze week in De Kampioen, het ledenblad van de ANWB.
0 van 0