...altyd nijsgjirrich!

TRYNWALDEREIN

Het aantal ouderen neemt toe. De vraag naar (intensieve) ouderenzorg groeit. De bijdrage van vrijwilligers wordt binnen de ouderenzorg steeds belangrijker. Trynwâlderein wil er aan bijdragen dat ouderen, tot aan hun dood, in hun eigen leefomgeving zorg ontvangen. In de buurt. Tussen naasten en familieleden.

Krachten bundelen
De samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten kent in de Trynwâlden een lange geschiedenis. We willen hierbij aansluiten door de krachten van individuen en maatschappelijke organisaties te bundelen en te stimuleren dat 65-plussers en jongeren zich als vrijwilliger inzetten.

Vraag om zorg vergemakkelijken
Zorg richt zich op het verbeteren of in stand houden van welzijn. Zorg kan nodig zijn bij armoede, ziekte, eenzaamheid of beperkingen. Het kan gaan om een praatje, boodschappen, grasmaaien of gezondheidszorg. De Trynwâlderein wil het vragen om zorg vergemakkelijken en actief bijdragen aan zorgverlening door vrijwilligers.

Buurt-omtinkers en vrijwillige zorgverleners
De Trynwâlderein wil een netwerk van ‘buurt-omtinkers’ opzetten. Vrijwillige omtinkers die, uitdrukkelijk rekening houdend met privacy, vraag & aanbod op elkaar helpen afstemmen. Omtinkers die een beroep kunnen doen op vrijwillige zorgverleners van de Trynwâlderein en die, als iemand dat wil, zo nodig afstemmen met professionals.

Meningen gezocht
Onze ideeën over de Trynwâlderein zijn niet in beton gegoten. Tot november 2020 nodigen we inwoners, vrijwilligers, maatschappelijke organisaties, zorgverleners, welzijnswerkers en zorgorganisaties binnen de Trynwâlden uit om kritisch mee te denken. We doen dit via dorpskranten, website, koffiegesprekken, interviews, online-bijeenkomsten en email.

Vrijwilligersconferentie
Eind 2020 willen we tijdens een ‘Vrijwilligersconferentie Trynwâlderein’ alle meningen bespreken. Dan beslissen we of, en hoe, de organisatie van een Trynwâlderein kan worden opgepakt.

Vragen? Ideeën? Kritiek? Meer informatie? Zie onderstaande PDF!

INFO TRYNWALDEREIN