...altyd nijsgjirrich!

Dominee Ida Verburg gaat met pensioen

Over een aantal weken zal mevrouw dominee Ida Verburg, in verband met haar pensioen, afscheid nemen van de PGT. In het voorjaar van 2020 begon de afscheidscommissie met de eerste voorbereidingen en waren er verschillende ideeën.

Maar COVID-19 zette er een behoorlijke rem op. In de loop van de zomer is er geen zicht gekomen op een dusdanige versoepeling van de maatregelen, dat er een afscheidsfeest georganiseerd zou kunnen worden. Na veel wikken en wegen én overleg heeft dominee Verburg te kennen gegeven alleen afscheid te willen nemen tijdens de kerkdienst die gepland staat op 4 oktober a.s.
De afscheidsdienst begint die zondagmorgen om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk te Oentsjerk. In dit gebouw kunnen niet meer dan 100 personen op 11⁄2 meter afstand van elkaar een plaats innemen. Niet iedereen kan dus de dienst bijwonen. Wel is de dienst te volgen via de Kerkomroep en er wordt hard aan gewerkt, om de dienst ook met beeld te kunnen uitzenden, zodat iedereen kan zien wat er gebeurt.
Wat u wel zult begrijpen: het is niet haalbaar, dat iedereen persoonlijk afscheid van dominee Verburg zal kunnen nemen. Als commissie willen we u daarom het volgende voorstellen: bent u niet in de gelegenheid om de dienst te bezoeken om welke reden dan ook en wilt u dominee Verburg wel iets persoonlijks meegeven (in de vorm van een schriftelijke afscheidsgroet, een tastbare herinnering of nog iets anders), dan is dat mogelijk. De voorkeur van de commissie gaat uit naar bijvoorbeeld een persoonlijke afscheidsgroet op een A4-tje, zodat alle ingeleverde papieren verzameld en gebundeld kunnen worden in een soort ‘afscheids-/gedenkboek’, dat op 4 oktober a.s. als herinnering aan dominee Verburg geschonken kan worden. Onderaan deze mailing vindt u vier adressen waar u uw persoonlijke afscheidsgroet kunt inleveren tot en met vrijdagmiddag, 2 oktober a.s. (tot 18.00 uur.)
Wilt u meedoen aan het gezamenlijke cadeau voor dominee Verburg dan kunt u uw bijdrage storten op het volgende bankrekeningnummer: NL67 RABO 0320 9764 08 t.n.v. Prot. Gemeente Trynwâlden o.v.v. afscheidscadeau ds. Ida Verburg. (We wijzen u er met klem op dit erbij te vermelden.)
Adressen waar u uw persoonlijke afscheidsgroet kunt inleveren:
Jan van der Kooi, It Medsje 16 te Oentsjerk
Bart van der Steege, Rhaladijk 21 te Aldtsjerk
Cor de Vries, Wyns 5 te Wyns
Griet Braaksma, Dokter Kijlstraweg 78 te Oentsjerk

(Foto 29/05/2011 bij de intrede)