...altyd nijsgjirrich!

FIERKRACHT!!

Maandag 21 september werd in Stania State, tijdens een bijscholing, het nieuwe logo van de de vier openbare basisscholen in de Trynwâlden ontbloot.

“De ôftraap fan de gearwurking troch de fjouwer iepenbiere basisskoallen yn de Trynwâlden” volgens Froukje Olijve, directeur van Thrimwalda (Gytsjerk) en Sinnehonk (Aldtsjerk). Kees Flikkema, directeur fan de Opstap (Oentsjerk) en It Kruirêd (Mûnein) toverde het nieuwe logo op het scherm. De scholen blijven zelfstandig maar gaan nog meer dan voorheen samenwerken.
De naam de Fierkracht werd bedacht door de voorzitter van de medezeggenschapsraad, de heer Kremer. Deze naam klinkt fier maar verwijst natuurlijk ook naar de vier scholen volgens de directeuren.

Op de laatste foto vlnr: dhr. Flikkema, mevr. Olijve en dhr. Kremer.

Klik op de foto voor een vergroting.