...altyd nijsgjirrich!

Kunst en erfgoed in de Trynwâlden: VLASFABRIEKSPIJP MÛNEIN

De gerestaureerde schoorsteenpijp die boven de Halligenweg uittorent herinnert aan de fabriek waarvoor op 6 mei 1898 bij de gemeente een aanvraag was ingediend. De vlasfabriek is op 24 september 1898 geopend en bleef tot 24 april 1967 in gebruik.

De fabriek  lag aan het moerasgebied (Swarte Broek) oostelijk van Mûnein. Sinds 1927 is het grootste gedeelte van het meer dat de grens vormde met gemeente Dantumadeel in cultuur gebracht. Dit meer vormde de grens met gemeente Dantumadiel. De locatie was gekozen omdat het vlas een rottingsproces moest ondergaan in open water.
Opdrachtgever voor de bouw van de vlasfabriek was Van Welderen Baron Rengers van Heemstra State, lid van de commissie ‘Door Arbeid tot Verbetering’ (opgericht door zijn vader). Op de voorgevel van deze eerste vlasfabriek in het noorden van Mûnein staat: ‘N.V. Fr. Mij v. Vlasindustrie’, voluit: N.V. Friesche Maatschappij van Vlasindustrie.
Tekst en foto’s: Gerhild van Rooij

(Klik op de foto’s hieronder voor een vergroting)

0 van 0