...altyd nijsgjirrich!

Kunstgrasveld KF De Wâlden in gebruik genomen

Zaterdag 12 september heerste er een gezellige sfeer op het sportpark in Oentsjerk. Tussen de voetbalwedstrijden, het kaatsen en het korfballen door werd het nieuwe kunstgrasveld in gebruik genomen.

Het welkomstwoord werd gesproken door de voorzitter van KF De Wâlden, Lucas Talsma. Durk van der Zee zette namens SVBO Minke Postma nog even in het zonnetje vanwege haar langdurige verdienste als penningmeester. Hierna werd de ontstaansgeschiedenis uit de doeken gedaan door Lucas en sprak wethouder Gelbrig Hoekstra namens de gemeente lovende woorden over de realisatie van het met zand ingestrooide kunstgras. Zij complimenteerde de initiatiefnemers voor de zelfwerkzaamheid door de vele vrijwilligers.

Hierna kwamen het oudste lid, mevr. Wietske de Vries (88) uit Tytsjerk en één van de jongste leden Ména Steffens (4) naar voren om de vlag van het scorebord te trekken. Hiermee werd het veld officieel in gebruik genomen. Door gelijk al een wedstrijd hierop te spelen (KF De Wâlden 1 – ODIK 1) werden de aanwezige supporters ook bediend.

Klik op de foto voor een vergroting.