...altyd nijsgjirrich!

Bezoek Sanjesfjild

Donderdag 29 oktober brachten raadsleden uit Tytsjerksteradiel, max. 2 per fractie, een werkbezoek aan Oentsjerk, met name aan de locatie waar eventueel het bedrijventerrein, het Sanjesfjild, kan komen.

Bij het bezoek waren naast de wethouder o.a. ook Dorpsbelangbestuurders van Oentsjerk en Gytsjerk, vertegenwoordigers van Aware, Actiegroep ‘Behoud het landschap in de Trynwâlden’ en de Zakenclub Trynwâlden.

De verschillende gedachten werden uitgewisseld en het is aan de raad om er een verstandig besluit over te nemen.