...altyd nijsgjirrich!

Stremming van de Canterlandseweg vanaf 19 oktober

De aanleiding van de stremming is dat voor 4 nog te bouwen woningen de huisaansluitingen aangelegd moeten  worden; dit wordt gecombineerd met herstraatwerkzaamheden.

Er word een omleidingsroute aangebracht, hiervan komt een vooraankondiging. AlbertHeijn en De Haan zijn i.v.m. bevoorrading en groot materieel door de aannemer persoonlijk geïnformeerd en reeds op de hoogte.

De bedrijven en aanwonenden zullen een brief bezorgd krijgen.