...altyd nijsgjirrich!

De plannen van Trynwâlderein

De afbouw van sociale voorzieningen legt ook druk op de Trynwâldster gemeenschap. Er wordt een toenemend beroep op vrijwilligers gedaan. Op het gebied van ouderenwelzijn zijn vanuit kerk, PCOB, binnen families (mantelzorg) en binnen andere samenwerkingsverbanden een toenemend aantal mensen vrijwillig actief. Maar wie heeft nog tijd voor vrijwilligerswerk? Hoe aantrekkelijk is het vrijwilliger te zijn? Hoe wordt voorkomen dat vrijwilligers ‘op vrijwillige basis’ opgebrand raken?

Vele handen maken licht werk
‘Zorg voor elkaar’ kent veel gezichten. Mensen zijn op allerlei manieren actief. Een sterke ondersteuningsorganisatie voor vrijwilligers kan de werkdruk van vrijwilligers verminderen. Georganiseerd op basis van ‘vele handen maken licht werk’ kan Trynwâlden-breed heel wat aan.

Plannen
Sta voor stap worden de plannen van Trynwâlderein concreter. Men wil een organisatie opzetten die vrijwilligers ondersteunt, gezamenlijk belangen behartigt, sociaal contact bevordert en helpt bij het ontwikkelen en financieren van sociale activiteiten. Het plan voor 2021:

1. Trynwâlden-breed communiceren over (ouderen)welzijn (Huis-aan-huis blad (met nieuws over vrijwilligers-initiatieven), website, smartphone-app (Bining) e.d.m.)
2. Belangenbehartiging: voldoende betaalbare professionele zorg (Dagbesteding, bedden voor intensieve zorg, opvang, levenseinde-zorg.)
3. Actief steun bieden aan ‘Sociale activiteiten’ (Aanbieden van een vrijwilligersnetwerk en hulp/advies bij organisatie & fondsenwerving)
4. Het makkelijk maken om elkaar hulp te vragen & hulp te bieden
– Dagelijks bereikbaar om hulp te kunnen vragen.
– Herkenbare contactpersonen in iedere buurt, die professioneel worden ondersteund.
– Op elkaar afstemmen van professionele zorg en vrijwillige ‘Zorg voor elkaar’.

Onderzoek naar draagvlak
Momenteel wordt onderzocht hoeveel draagvlak er voor Trynwâlderein is. Ze worden daarbij geholpen door KEaRN en willen weten wat inwoners, maatschappelijke organisaties en zorgondernemers van dit initiatief vinden. De verzamelde meningen vindt u op hun website.

Oproep
– Geef uw mening over Trynwâlderein op www.trynwalderein.nl.
– Deel een artikel van deze website op uw Facebook-pagina (onder elk artikel zit een deelknop)
– Laat weten welke kennis of vaardigheden u (af en toe) kunt inzetten.

U kunt hen bellen of gebruik maken van de contactpagina op de website.

De werkgroep Trynwâlderein bestaat uit

Dick Provoost (06 4783 6787)
Harke Heida (06 1119 1720)
Niek Hagoort (06 2217 2824)
Tytsje Faber (06 5094 8192)
Wieke Stormer (06 3820

0 van 0