...altyd nijsgjirrich!

Nieuws van de vliegbasis

Laagvliegende Hercules De afgelopen twee weken heeft u onze collega’s van het 336 squadron met hun C-130 Hercules transporttoestel veelvuldig laag over Friesland zien komen. De eenheid heeft samen met het Korps Commandotroepen, 11 Luchtmobiele Brigade en Bijzondere Bijstandseenheden van de Marine tactische procedures en droppings beoefend. Meer informatie kunt u lezen via de link: […]

Laagvliegende Hercules
De afgelopen twee weken heeft u onze collega’s van het 336 squadron met hun C-130 Hercules transporttoestel veelvuldig laag over Friesland zien komen. De eenheid heeft samen met het Korps Commandotroepen, 11 Luchtmobiele Brigade en Bijzondere Bijstandseenheden van de Marine tactische procedures en droppings beoefend.
Meer informatie kunt u lezen via de link: https://www.facebook.com/212371045465763/posts/3519693374733497/?d=n

Geen Frisian Flag in 2021
De jaarlijkse internationale oefening Frisian Flag gaat in 2021 niet door. Meerder redenen w.o. COVID19 en de focus op het ‘klaarstomen’ van de F-35 eenheid – de zogenaamde Road2IOC – liggen hieraan ten grondslag. Voor 2022 staat er weer een Frisian Flag op de planning.
De verwachting is wel dat buitenlandse eenheden gedurende het jaar de vliegbasis zullen bezoeken om gezamenlijk te trainen, want face-to-face voorbereiden en evalueren blijft de beste manier om van elkaar te leren en samen beter te worden.
Daarnaast staat de Wapen Instructeurs opleiding (Weapon Instructor Course) in 2021 op het programma. Zodra er meer bekend is over deze trainingen wordt dit bekend gemaakt via deze nieuwsbrief en via onze socialmediakanalen.
In 2021 gaan de jachtvliegtuigen in week 2, 3, 6, 7, 10 en 11 weer vliegen bij duisternis.

Hercertificering voor vliegbasis
Na meerdere audits door Lloyds (certificerende instantie) in 2020 kwam het verlossende woord: Vliegbasis Leeuwarden komt in aanmerking voor hercertificering van de ISO14001 (Milieu) en ISO45001 (Arbo) normeringen. Hiermee wordt 15 jaar certificeringsverleden voortgezet.

In 2005 heeft Vliegbasis Leeuwarden ervoor gekozen de ISO normen (Internationale Organisatie voor Standaardisatie) voor Arbo en Milieu te gaan gebruiken. Deze normen zorgen voor een standaardisatie en verankering in de bedrijfsvoering op het gebied van Arbo en Milieu.