...altyd nijsgjirrich!

Trynwâldster openbare scholen hebben nieuwe website

Alle vier de openbare basisscholen in De Trynwâlden in de gemeente Tytsjerksteradiel die intensief samenwerken onder de naam “Fierkracht”, hebben nu hun eigen vernieuwde website.

Nadat eerder al OBS Thrimwalda www.obsthrimwalda.nl en OBS Sinnehonk www.sinnehonk.nl online zijn gegaan, staan sinds vandaag de vernieuwde websites van OBS it Kruirêd www.kruired.nl uit Mûnein en van OBS De Opstap www.obs-de-opstap.nl uit Oentsjerk ook online.

De samenwerking binnen Fierkracht krijgt steeds meer inhoud. Ook in deze moeilijke tijden waarin de scholen noodgedwongen hun deuren moeten sluiten voor hun leerlingen krijgt de samenwerking binnen Fierkracht steeds meer vorm en inhoud.
Binnen een paar uur was de noodopvang voor de kinderen geregeld en bieden de scholen vanaf 4 januari 2021 interactief onderwijs op afstand aan alle kinderen aan. Fierkracht! Vier prachtige scholen waarin het gedreven personeel met passie onderwijs verzorgt.