...altyd nijsgjirrich!

Waardebonnen voor huiseigenaren die energie willen besparen

Huiseigenaren in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel kunnen tot en met 1 maart 2021 waardebonnen krijgen als zij maatregelen nemen om hun energieverbruik te verlagen. De waardebonnen kunnen worden besteed aan het energiezuinig in laten regelen van verwarmingssystemen en radiatoren.

Geef gas met energie
Eind vorig jaar ontving het gemeentelijk Energieloket € 425.000 van het Rijk voor de actie ‘Geef gas met energie!’ om huiseigenaren in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel te helpen energie te besparen. Een deel van deze bijdrage is gebruikt voor gratis energiescans. Ook zouden energiemarkten georganiseerd worden maar deze konden door coronamaatregelen niet doorgaan. Er is dus nog geld beschikbaar. Voor eind december moest de rijksuitkering zijn besteed maar dit is door het Rijk verlengd tot maart 2021 omdat de coronacrisis de uitvoering verhinderde.

Aanvragen waardebonnen
Er kunnen waardebonnen worden aangevraagd voor het inregelen van de bestaande CV installatie, een doorstroomboiler voor een (hybride) warmtepomp of radiatorfolie, -ventilatoren of voorinstelbare radiatorkranen, voetventielen of onderblokken. De waarde van de bonnen varieert van € 150 tot € 250 en zolang de voorraad strekt. Aanvragen kunnen tot 1 maart 2021 worden ingediend bij het gemeentelijk Energieloket, https://energieloket.net/. Voor 15 maart moet de waardebon bij een deelnemend bedrijf zijn ingeleverd. Alle voorwaarden zijn terug te vinden op de website van het Energieloket.