...altyd nijsgjirrich!

‘Zorg voor elkaar’ in de Trynwâlden

Op 16 december a.s. begint in alle dorpen van de Trynwâlden een onderzoek naar de inzet van vrijwilligers. Onderzocht wordt hoeveel inwoners zich op vrijwillige basis voor ouderenwelzijn inzetten of dit willen gaan doen.

Burgerinitiatief Trynwâlderein, dat het onderzoek uitvoert, wil dat ouderen, tot hun laatste dag, goed verzorgd binnen de Trynwâldster gemeenschap kunnen blijven wonen.

De komende 20 jaar groeit het aantal ouderen fors. De vraag naar intensieve zorg verdubbelt. Tegelijkertijd wordt een afname van professioneel zorgaanbod verwacht en verdwijnen er in de Trynwâlden voorzieningen op het gebied van Zorg & Welzijn. De roep om meer vrijwilligers klinkt steeds luider. Onder het motto ‘Zorg voor elkaar’ wil Trynwâlderein eenvoudige onderlinge hulp makkelijker maken en de samenwerking tussen vrijwilligers onderling en met professionals ondersteunen.

Op woensdag 16 december valt een kerstkaart met 4 vragen in elke Trynwâldster brievenbus. De antwoorden kunnen op tal van plaatsen worden ingeleverd. De vragen kunnen ook online worden beantwoord (www.trynwalderein.nl/onderzoek/).

Eind januari 2021 wordt bekendgemaakt of er voldoende draagvlak bestaat voor een Trynwâldster ondersteuningsorganisatie ‘voor en door vrijwilligers’. Een organisatie die ‘Zorg voor elkaar’ gemakkelijker en aantrekkelijker wil maken. Trynwâlderein richt zich daarbij met name op de tijd, kennis en ervaring van de groeiende groep actieve ouderen.

Klik op de foto hier beneden voor een vergroting.

0 van 0