...altyd nijsgjirrich!

18 Kunst in de Trynwâlden: Expositie Waterspinnen in vitrines

In Wyns staan grote kunstvitrines of expositievitrines aan de Dockumer Ee, vanwaar het pontje van De Oerset vaart. In die vitrines naast Eetcafé De Winze worden sinds 1992 wisselende exposities gehouden. Een speciale kunstcommissie kiest welke exposanten hun werk in de vitrines aan publiek kunnen tonen.

29 jaar exposities
Er zijn in de afgelopen 29 jaar steeds weer andere tentoonstellingen ingericht, de meeste ervan met kunstwerken of literaire werken. Naast het werk van kunstenaars en schrijvers uit eigen dorp, of oud-dorpsgenoten, zijn er ook exposities gehouden waarin kunstenaars en schrijvers van buiten het dorp hun werk toonden, soms speciaal voor de vitrines gemaakt, soms bestaand werk en ook wel voor een bepaald project dat bij het dorp paste. Daarnaast zijn er tentoonstellingen gemaakt waarvoor kinderen van de basisscholen uit de omgeving werkstukken maakten, zoals de huidige expositie over waterspinnen.

Prof. Wassenbergh skoalle
In de maand februari is deze in 2020 gestarte expositie Verhalend Ontwerpen nog te zien, kunst rond het thema waterspinnen. In de kunstvitrines hangen werkjes van groep 1 en 2 van de Prof. Wassenbergh skoalle uit Lekkum, met daarbij ook teksten van de kinderen en informatie. Hun waterspinnen maakten ze van pijpenragers rond door hen zelf gevonden opgeschuurde takjes, ze zweven langs andere waterspinnen van zwarte potloodlijnen en waterverf. De verschillende waterspinnen die de kinderen hier verbeelden leven rond de Dokkumer Ee, maar ze zijn hier eerder weergegeven als sprookjesdieren die op weg zijn naar de zoute Waddenzee, waar water heen en weer trekt.

Film als inspiratie
Op de foto’s is te zien dat toen wij met ons gezin gewapend met paraplu’s in de slagregen van zondag 27 december 2020 de expositie bekeken het wel leek of de waterspinnen in de vitrines opgenomen waren in een nog grotere waterwereld. We keken niet alleen naar de werkjes maar konden daarnaast van alles lezen over het ontstaan van deze mini-expositie in de openbare ruimte. Zo kwamen we te weten dat de kinderen de waterspinnen die rond de Dokkumer Ee leefden, eerst op film te zien hadden gekregen.

Spelenderwijs
de kinderen leerden zo spelenderwijs dat er verschillende soorten waterspinnen zijn en dat die zich allemaal weer anders voortbewegen in de leefruimte of biotoop waar ze thuishoren. Aanschouwelijk onderwijs zoals dit kon voor de uitvinding van de film niet en het is prachtig dat dit nu wel kan, en je zelfs kunt terugkijken en per beeld kijken om de informatie in je op te nemen. Maar, er gaat natuurlijks niets dat boven zelf die waterspinnen ontdekken en dat is juist een van de doelstellingen van dit project: je verwonderen over wat hier leeft, als vervolg zal er nog een verwonderingstocht gemaakt samen met de juf.

Sprookje
Na de film en het praten daarover kregen de kinderen een bij hun belevingswereld passend verhaal te horen. Er was eens een waterlibelle die in de Bonkevaart leefde. Zij vertelde de waterspinnen dat er nog een andere waterwereld bestond. Libelle beschrijft op eenvoudige wijze de Waddenzee met getij, waarbij het water komt en gaat. Naast de knutselwerkjes en expressies op papier hangen in de vitrine uiteenlopende antwoorden op de vraag hoe een waterspin uit de Dokkumer Ee bij Wyns in de Waddenzee kan komen.

Fantasie
De waterspinnetjes mogen meerijden in de auto die naar de Waddenzee gaat, maar ze moeten wel een piepklein autoriempje om, voor de veiligheid. Het is inspirerend om te lezen welke andere oplossingen de kinderen nog meer hebben bedacht. Ze kunnen de wereld van hun fantasie, of hun scheppend voorstellingsvermogen, en de wereld van de ‘gewone’ feiten met gemak ineenstrengelen. De weerslag ervan komt misschien veel later terug, bijvoorbeeld in het waarnemen en bedenken van oplossingen. Kunst en wetenschap kunnen niet zonder.

Veel kijkplezier gewenst Expositie Verhalend ontwerpen (waterspinnen)
Locatie: Naast Wyns 30, 9091 BE Wyns (Coronavrij, van buitenaf te zien in de Openbare Ruimte)

Tekst en foto’s Gerhild van Rooij (Galerie Bloemrijk Vertrouwen in Aldtsjerk)
Foto’s:
1 Verhalend ontwerpen in vitrines bij haven Wyns
2 Waterspinnen, waterverf en zwart potlood op papier
3 Werk van groep 1 en 2 van Prof. Wassenbergh skoalle

0 van 0