...altyd nijsgjirrich!

28 april – Algemene Leden Vergadering Dorpsbelang Aldtsjerk

Dorpsbelang Aldtsjerk blijft nog even digitaal

op 28 april 2021 willen we onze Algemene Leden Vergadering (ALV) via het wereld wijde web houden

Bent u lid van Dorpsbelang Aldtsjerk en wilt u deelnemen aan de ALV? Stuur dan een mailtje naar: dorpsbelangaldtsjerk@hotmail.com 

Kort voor de vergadering ontvangt u dan een uitnodiging met een link (en uitleg van het te gebruiken systeem)
LET OP – de mail kan in uw ongewenste mail / spam terecht komen