...altyd nijsgjirrich!

Geef je mening over de omgevingsvisie en vul de enquete in voor 16 april

Uit de gegevens van de gemeente blijkt dat vanuit Aldtsjerk nog weinig vragenlijsten voor de omgevingsvisie zijn ingevuld.

Je kunt de enquête invullen via de website Burgerparticipatieplatform van Gemeente Tytsjerksteradiel | CitizenLab (t-diel.nl).

Een korte uitleg kun je bekijken op het YouTubekanaal: https://youtu.be/vWo3NeFF_hc

Omgevingsvisie

Een nieuwe wet, een nieuwe omgevingsvisie

In de omgevingsvisie beschrijft de gemeente welke keuzes ze maakt voor de komende 15 tot 20 jaar op het gebied van wonen, werken, verkeer, voorzieningen, natuur, kortom; alles dat met de omgeving te maken heeft. Komen er meer huizen en zo ja waar? Worden industrieterreinen uitgebreid? Komen er meer of minder dorpshuizen, scholen of sportvelden? Welke landschappen in de gemeente worden beschermd?

De gemeente moet deze visie opstellen. Dat staat in de nieuwe Omgevingswet. Deze wet staat al een paar jaar in de planning, maar wordt hoogstwaarschijnlijk van kracht vanaf 1 januari 2022. De nieuwe wet geeft veel ruimte voor de visie en ideeën van inwoners. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het nemen van besluiten. Maar voordat het besluit genomen wordt, kunnen inwoners vaker en makkelijker laten weten wat zij vinden en kunnen. Deze website is één van de manieren waarop we dat willen bereiken.

Niet alles kan binnen de beperkte ruimte die we hebben. Economische groei kan soms ten koste gaan van leefbaarheid, of natuur ten koste van bereikbaarheid of omgekeerd. Om hierin keuzes te maken is jouw inbreng nodig!

Via de vragenlijst kun je je mening geven over verschillende thema’s.

Wil je meedenken? Meld je dan aan via de knop Registreren en vul vervolgens de enquête in. Het invullen van de vragenlijst is mogelijk tot en met 15 april 2021.