...altyd nijsgjirrich!

Johannes Bosma: Lid in de Orde van Oranje Nassau!

Ook in Oentsjerk kwam Burgemeester Gebben vroeg aan de deur van de heer Johannes Bosma om hem mee te delen dat het Zijne Koninklijke Hoogheid behaagd had hem te benoemen als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Hij werd met zijn familie middags verwacht in het gemeentehuis alwaar hem na een toespraak het lintje opgespeld werd. Totaal werden er 8 mensen gedecoreerd in de gemeente Tytsjerksteradiel waarvan 3 uit de Trynwâlden.

Hoe meer men zich inzet, hoe meer kennis en ervaring men opdoet. Dit was ook bij Johannes Bosma (64) het geval. Kennis en ervaring die hij vervolgens in ander vrijwilligerswerk weer inzette. Vooral sport en cultuur lijkt meneer Bosma erg belangrijk te vinden. Zo stond hij aan de wieg van Stichting Wielerpromotie Trynwâlden die als doel heeft om de wielersport te promoten door het organiseren van jaarlijkse evenementen. Gedurende 17 jaar was meneer Bosma secretaris en heeft hij zich met veel energie ingezet voor het organiseren van evenementen.

Ook was Johannes Bosma voorzitter van het jeugdbestuur van TTBC, een samenwerkingsverband tussen zaterdagvereniging CVV Trynwâldster Boys en zondagvereniging VV Trynwâlden. Deze periode viel samen met de complete samensmelting van de jeugdafdelingen van de verenigingen. Enorm veel werk, waarvan meneer Bosma veel op zijn schouders genomen heeft. Bij dit soort processen heb je iemand nodig die weet te verbinden. Een kwaliteit die meneer Bosma ook heeft. Daarnaast is Johannes Bosma ook voorzitter geweest van kaatsvereniging K.V. Trynwâlden.

Naast sport, ligt ook cultuur in meneer Bosma zijn straatje. Zo organiseerde hij jarenlang het dorpsfeest van Oentsjerk, samen met drie andere vrijwilligers. Voor een groot deel van zijn lidmaatschap was hij voorzitter. Maar ook het regelen van vergunningen, het boeken van bands en de sponsorwerving nam hij op zich.

Stichting Cultureel Trynwâlden is opgericht door Johannes Bosma, waarna hij ook daar voorzitter van werd. Eén van de taken van deze stichting was het organiseren van Night of the Music in de sporthal De Hege Wâlden van Oentsjerk. Ieder jaar zorgde meneer Bosma weer voor genoeg sponsoren. Niet een gemakkelijke klus, maar wel een waar hij altijd in slaagde.

Sport en cultuur combineren kon Johannes Bosma ook. Sporthal De Hege Wâlden had een invalidenlift nodig en daar moest geld voor opgehaald worden. Meneer Bosma zag gelijk kansen en organiseerde samen met andere vrijwilligers een benefietconcert, sponsorloop, kerstconcert én avond in de sport waar iedereen mee kon zingen en spelen. Met succes!
Na al die jaren is meneer Bosma nog altijd betrokken bij het dorp. Waar hij nodig is, daar is hij.
Johannes Bosma wordt beschreven als een sociaal en maatschappelijk betrokken persoon.