...altyd nijsgjirrich!

Marinus Koopman: Lid in de Orde van Oranje Nassau!

Maandagochtend kwam Burgemeester Gebben aan de deur om aan de heer Marinus Koopman mee te delen dat het Zijne Majesteit behaagd had hem als Lid in de Orde van Oranje Nassau te benoemen.

Het officiële opspelden van de decoratie gebeurde middags in het gemeentehuis. Daar waren i.v.m. de corona maatregelen maar weinig mensen bij aanwezig.

Waarom stoppen na je pensioen als je zoveel liefde voor het vak kent? Zo dacht ook Marinus Koopman (74). Tot 2007 werkte hij als chef-molenaar voor Koopmans Meel en stuurde hij de productie van het malen van graan aan. Na zijn pensioenleeftijd bleef meneer Koopman om als projectleider nog tal van werkzaamheden op te pakken, waaronder het overbrengen van specifieke kennis aan jonge medewerkers. Het vak van molenaar is nergens in Nederland via regulier onderwijs te volgen. Daarom neemt Marinus Koopman deze taak op zich. Werkgever Koopmans heeft nog nooit eerder iemand zoals meneer Koopman ontmoet.

Marinus Koopman zijn liefde voor het vak overstijgt alle grenzen. Zo’n tien jaar stond hij als vrijwillige senior expert ingeschreven bij PUM. PUM is een door de Nederlandse werkgeversorganisatie (VNO-NCW) opgerichte hulporganisatie, met als doel om armoede te bestrijden en de sociale economie op een duurzame manier te ontwikkelen. PUM streeft hiernaar door het aanbieden van deskundige steun aan lokale ondernemingen, door postactieve specialisten uit het Nederlandse bedrijfsleven, senior experts genoemd. Meneer Koopman was een van die senior experts. Tussen 2010 en 2019 heeft hij maar liefst achttien missies voor PUM uitgevoerd. Per missie bracht hij zo’n 2 tot 3 weken door in het land om de ondernemers daar de kneepjes van het vak te leren. Daarmee heeft hij een ontzettend waardevolle bijdrage geleverd aan duurzame armoedebestrijding. Vanwege zijn leeftijd moest Marinus Koopman inschrijving voor PUM stoppen, toch maakt hij nog weleens reizen als er persoonlijk naar hem gevraagd wordt.
Ook voor Agripool was Marinus Koopman vrijwilliger. Agripool koppelt kennis en ervaring van landbouwdeskundigen aan adviesopdrachten in Afrika, Azië en Latijn-Amerika. Als landbouwdeskundige is hij elf keer naar Ethiopië en Kenia afgereisd, waarbij hij technisch en managementadvies gaf aan een meelfabriek. Door meneer Koopman konden bedrijven in die landen groeien.
Maar ook in Nederland zet Marinus Koopman zich in voor hulpbehoevende mensen. Zo is hij coördinator bij Stichting Present. Deze stichting slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en anderen die daardoor geholpen kunnen worden. Ze zetten vrijwilligers in de eigen woonplaats in voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.
Tot slot is meneer Koopman lid van de commissie van advies van de Bethelkerk in Leeuwarden. De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van het voorbereiden en uitvoeren van een verbouwing van de kerk. Meneer Koopman heeft zich in deze periode intensief ingezet als voorbereider, projectleider en coach. Zowel tijdens de voorbereiding als tijdens de verbouwing zelf. Hij is een voorbeeld in houding, gedrag en verdienste voor de kerk.

0 van 0