...altyd nijsgjirrich!

Nieuws van de vliegbasis

Van maandag 12 tot en met donderdag 22 april vindt de internationale oefening Deviant Dragon plaats. Er wordt van maandag t/m donderdag geoefend tussen 13.30 en 15.30 uur.

Defiant Dragon
In de ochtend en op vrijdag wordt er regulier gevlogen vanaf vliegbasis Leeuwarden. Deviant Dragon is een zogeheten Large Force Engagement (LFE) oefening, er wordt geoefend in het opereren in grote formaties en grootschalige luchtgevechten.
Aan de oefening nemen ongeveer 50 gevechtsvliegtuigen deel uit Nederland, België, Duitsland, Denemarken en de Verenigde Staten (vanuit Engeland). De verschillende deelnemers vliegen vanaf hun eigen basis en oefenen met elkaar in het luchtruim boven de Noordzee en het bestaande oefengebied boven het noorden van Nederland. Dit luchtruim wordt gecontroleerd door de Nederlandse Luchtgevechtsleiding genaamd Bandbox.
Deviant Dragon wordt georganiseerd door het 322TT/FCoE (Fighter Centre of Excellence) van vliegbasis Leeuwarden, het kenniscentrum op het gebied van tactische (jacht)operaties. Meer informatie vindt u op: www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen

C-130 oefening Orange Bull 2021
Van maandag 12 april 2021 tot en met vrijdag 23 april 2021 wordt de oefening Orange Bull gehouden. Per dag worden vanaf vliegbasis Eindhoven met twee C-130 Hercules transportvliegtuigen tussen 1430 uur en 00:00 uur vluchten uitgevoerd boven Nederland, België en Duitsland. Tijdens de oefening wordt ook op zaterdag en zondag gevlogen.
Gedurende de oefening wordt op lage hoogte gevlogen waarbij de vliegers tijdens de avondvluchten gebruik maken van nachtzichtapparatuur. Er wordt onder andere boven militair oefenterrein de Marnewaard, NAVO oefenterrein de Vliehors range en vliegbasis Leeuwarden geoefend. Boven deze gebieden zullen de toestellen ook laag rondcirkelen. Deze oefening is voor de vliegtuigbemanning een belangrijke voorbereiding op de Minusma-missie in Mali eind dit jaar.

Weapons Instructor Course (WIC)
Van maandag 3 mei tot en met vrijdag 22 oktober 2021 wordt de Weapons Instructor Course (WIC) gehouden op en vanaf vliegbasis Leeuwarden. De WIC is een cursus van 6 maanden en is bedoeld om wapeninstructeurs op te leiden.
Deelnemers kunnen zich niet opgeven voor de cursus, maar worden voorgedragen. De opleiding stond eerder bekend als de Fighter Weapons Instructor Training (FWIT) en wordt verzorgt door 322TT/FCoE (Fighter Centre of Excellence) van vliegbasis Leeuwarden, het kenniscentrum op het gebied van tactische (jacht)operaties. In de WIC komen zes opleidingen samen. In de laatste edities van de FWIT werd er vooral samengewerkt op F-16 en C-130 gebied. Dit jaar nemen ook F-35 vliegers, Patriot-operators, inlichtingenofficieren en Air Battle Managers (ABM) deel. Doel is meer integratie tussen de verschillende wapensystemen en ondersteunende diensten en het vergroten van de (tactische) kennis en vaardigheden van de deelnemers. In totaal nemen 20 cursisten uit Nederland, België en Noorwegen deel aan de opleiding. Zij beginnen eerst met vier weken theorie. Vanaf begin juni vinden de vliegactiviteiten plaats die oplopend zijn in intensiteit. Er wordt boven de Noordzee en het bestaande oefengebied boven het noorden van Nederland gevlogen.
In de toekomst is het niet ondenkbaar dat andere Europese vijfde generatie luchtmachten ook aansluiting zoeken bij de mogelijkheden die de WIC biedt.

Onderzoek naar communicatie vliegbasis Leeuwarden

Beste omwonenden,

Graag wil ik u uitnodigen om deel te nemen aan mijn onderzoek. Ik ben een vierdejaarsstudent in de richting Communicatie aan de NHL Stenden Hogeschool. Voor mijn afstuderen doe ik een onderzoek naar de communicatie van vliegbasis Leeuwarden. Het doel van mijn onderzoek is om inzicht te krijgen in de wensen en behoeftes van de omwonenden van de vliegbasis.
Het onderzoek zal ongeveer 5 á 10 minuten van uw tijd in beslag nemen. Er zal betrouwbaar met uw gegevens worden omgegaan en de resultaten worden geheel anoniem verwerkt.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over het onderzoek, neem dan contact met mij op via rick.hondius@student.nhlstenden.com

Alvast hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek: https://nhlhogeschool.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cXS7rWwpQe6pu50

0 van 0