...altyd nijsgjirrich!

Dodenherdenking 2021

De vlaggen stonden strak halfstok. Het was stormachtig, koud en guur. Toch werd ook dit jaar voor de tweede keer zonder veel belangstellenden vanwege Corona, door de leden van de Oecumenische Werkgroep Trynwâlden aandacht besteed aan de oorlogsslachtoffers.

Op de begraafplaatsen in Oentsjerk en Gytsjerk werden tulpen gelegd bij de graven van Klaas Rienewerf die aan het begin van de oorlog omkwam en van Bauke Faber die in de laatste dagen de dood vond. Ook werden tulpen gelegd bij het monument als nagedachtenis aan de 3 maanden oude baby Marietje van der Heuy en de 5 jarige Maria Derks.
Henk Nijdam herdacht in Oentsjerk de gevallenen waarna 2 minuten stilte in acht genomen werd en hij eindigde met het volgende gedicht van Gerrit Komrij.

De Demon

Het is een sport om met gestrekte vinger
Te wijzen naar de goeden en de kwaden.
Ik houd het liever bij de binnendringer
Die in mij zelf verlangt naar euveldaden.

Twee zielen huizen in ons en ze heten
Ons meestal-kwade en soms-betere ik.
Ik hoor ze altijd. In mij woedt hun vete.
Straks klopt de demon weer. Vrees ik zijn tik?

De vrede om ons is maar schijn van vrede.
Ons eerste ik voert oorlog met ons tweede,
Ik word zó weer de ander die ik ben.

Zolang ik mijn gehate ik maar kén
En in de gaten houd ben ik niet bang.
Elk uur van lauwheid is een uur te lang.