...altyd nijsgjirrich!

In de plaats van het dorpsfeest….

Omdat anders in de derde week van mei het Oentsjerkster dorpsfeest gehouden wordt heeft het bestuur gemeend om deze week een paar activiteiten te organiseren die coronaproof gehouden kunnen worden.

Het begon vrijdag met patat voor alle kinderen op de twee scholen. En dat ging er natuurlijk wel in! Ook konden de kinderen in deze week een kleurplaat ophalen en inleveren voor een ijsje. Deze kleurplaten zijn opgehangen, nu ook met de prijswinnaars, op de etalage ramen van De Winkel van Tryn.

Het hoogtepunt was pinksterzondag; een gratis wandel- en puzzeltocht voor jong en oud met onderweg activiteiten en lekkere versnaperingen. Hier deden meer dan 400 Oentsjerksters aan mee! Het was gewoon druk in het dorp. Men kwam langs plaatsen die anders niet toegankelijk zijn. Zo stond bijvoorbeeld het witte hek open en was de achteringang van het Heemstrabos open. Op verschillende plaatsen waren vrijwilligers verkleed aanwezig. Zo was Napoleon bij zijn paardengraf en deelde hij paardenrookvlees met botercrême uit. Tussen twee eerdere bakkerijen werden eigengemaakte soesjes gretig in ontvangst genomen. Bij een vogelverschrikker naast de volkstuintjes werden tomaatjes en komkommer geserveerd. Bij de krokodillenijver werd men met een roeiboot overgezet met een dropje in de mond. De hofdames in het Heemstrabos lieten overheerlijke cake proeven en men kon op de foto in een lijst. Op de route waren allemaal letters verstopt waar de deelnemers een woord van moesten maken. Dat bleek nog niet zo eenvoudig te zijn. Ondertussen werden de vrijwilligers voorzien van koffie. En het meest bijzondere in deze tijd is dat het praktisch droog bleef waardoor het een zeer geslaagd alternatief voor de feestweek geworden is.