...altyd nijsgjirrich!

Tweede luidklok in de toren van Oentsjerk?

Geruime tijd wist de Stichting Behoud Monumenten in de gemeente Tytsjerksteradiel (hierna SBMT) dat de tweede luidklok in de toren ontbreekt. Dit ontbreken werd tijdens een inspectieronde betreffende de luidklokken van onze torens door de luidklokken adviseur Henk de Vries nogmaals bevestigd.

De luidklok uit 1798 heeft vermoedelijk de klokkenverordening uit de oorlog niet overleefd.
De omschrijving van de klok is er nog wel, n.l. ;
– Gieter J. Borchhardt
– Gietjaar 1768
– Diameter 110 cm
– Gewicht 825 kg
– Uitgenomen 24 maart 1943
– Vervoerd naar Opslagplaats Meppel
– Status historische cat. A

In een vergelijkbaar project in de omgeving is e.e.a. mooi omschreven, n.l.;

D’OERMACHTNAEM US KLOK
TROCH IENDRACHT KAEM DE NIJE
DAT WIJ TROCH’T HEAREN FAN SYN KLANK
TA GOD US RJOCHTSJE YN BEA EN DANK

Vertaling Nederlands:
De overmacht [bezetter] ontnam ons onze klok
Door eendracht kwam er een nieuwe
Dat wij door het horen van zijn klank
Ons tot God richten in gebed en klank

De wens van de SBMT is om de geamputeerde ziel van de toren in eendracht weer in de oude glorie te herstellen en te laten klinken in de Trynwâlden zoals het is geweest. Echter is de financiële situatie van SBMT hierbij een knelpunt. De stichting kan haar doel, de instandhouding van haar monumenten, deels verwezenlijken door een vermogen zoals ontvangen van gemeente bij de oprichting, aangevuld met een jaarlijkse rijkssubsidie en giften. Dit vermogen is dan ook niet voldoende om de toren met een tweede klok in ‘originele staat’ terug te brengen en daarmee de wens in vervulling te laten gaan.

De totale projectkosten zijn begroot op € 42.319,75. Op dit moment de stichting een geldbedrag van ongeveer € 30.000,- bij elkaar en is er dus nog ruim € 12.000,- te gaan.
SBMT hoopt dat u hierbij een rol kan vervullen, de SBMT heeft de ANBI status zodat uw gift van de belasting aftrekbaar is. Op deze manier is het mogelijk dat binnenkort het aloude geluid van de kerktoren in de Trynwâlden weer is te horen. Als uw interesse is gewekt, hopen we in eendracht tot een mooie afronding te komen. Het plan staat in de startblokken. Zo gauw de financiële middelen daadwerkelijk bijeen zijn, kunnen we zeggen: It giet oan!

Meer informatie en details:
Stichting Behoud Monumenten Tytsjerksteradiel   Postbus 3  9250 AA   Burgum
E-mail: info@stichtingmonumentent-diel.nl
Bankrekeningnr:     NL50 RABO 010.34.71.286
Website: www.stichtingmonumentent-diel.nl

0 van 0