...altyd nijsgjirrich!

Vandaag komt de Doarpetoer langs in Aldtsjerk

Wat vindt u belangrijk om fijn samen te leven? Van welke initiatieven, activiteiten en voorzieningen maakt u gebruik en ontbreekt er nog iets? We horen het graag tijdens de Doarpetoer.

Dorp – Aldtsjerk

Datum – Maandag 17 mei 15.30- – 17.30 uur

Locatie – Aldtsjerk, Pleintje voor Oerein

Denk mee en geef uw mening!

Lukt het u niet om langs te komen op de locatie in uw dorp van de Doarpetoer? Dan kunt u digitaal uw mening geven. In de vragenlijst kunt u aangeven wat u belangrijk vindt voor de visie sociale basis.

U kunt de vragenlijsten ook per gemeente downloaden en gratis versturen naar het antwoordnummer op de vragenlijst.

Wilt u over meerdere onderwerpen meedenken of uw mening geven? Neem dan eens een kijkje op Denkmee.T-diel.nl en Denkmee.Achtkarspelen.nl.

Wat is de sociale basis?

Onder de sociale basis verstaan we de combinatie van alle activiteiten die in het dorp worden ondernomen om elkaar te helpen en te ondersteunen. Dit zijn bijvoorbeeld de initiatieven die inwoners ondernemen om elkaar te ondersteunen, en de professioneel georganiseerde sociale basisvoorzieningen.