...altyd nijsgjirrich!

Waarschijnlijk nog gaswinning door Vermillion tot 2050 uit de velden in deel van onze gemeente

Vermillion is van plan tot 2050 veel gas te winnen uit de velden die zich voor een gedeelte in onze gemeente bevinden. Dorpsbelangen, natuurorganisaties en andere belanghebbenden komen in actie door middel van een petitie.

Vermillion is van plan tot 2050 veel gas te winnen uit de velden die zich voor een gedeelte in onze gemeente bevinden. Dit kan veel nadelige gevolgen hebben voor onze regio. Dorpsbelang Suwâld heeft het initiatief genomen om met veel andere partijen (o.a. de Dorpsbelangen in de gemeente) deze gaswinning te voorkomen. Hoewel Gytsjerk aan de rand van de gasvelden ligt, conformeert Dorpsbelang Gytsjerk zich aan dit initiatief en denkt mee hoe deze gaswinning te voorkomen en hoe een helder geluid af te geven in Den Haag. Wij passen ervoor een tweede Groningen te worden, willen geen extra risico’s op aardbevingen en geen fracking chemicaliën in de grond onder onze huizen. Dus samen met inwoners, lokale politiek, andere actieclubs, zakenclubs, provincie, natuurorganisaties en andere belanghebbenden (zoals Trynergie / gasloos Garyp) komen wij in actie.

Teken daarom net als wij deze petitie.

https://secure.avaaz.org/community_petitions/nl/ministerie_van_economische_zaken_de_tweede_kamer_fryslan_in_actie_tegen_extra_gaswinning_gjin_gegriem_yn_fryske_grun