...altyd nijsgjirrich!

Nieuws van de vliegbasis – juni 2021

Einde F-16 operaties in zicht

Het einde van F-16 operaties door personeel van vliegbasis Leeuwarden is in zicht.  We verwachten op 1 juli onze laatste F-16’s naar vliegbasis Volkel te vliegen. Voor het naderende afscheid heeft personeel van 322 squadron deze prachtige staart bedacht. We vragen iedereen om hun mooiste herinneringen (foto’s, video’s en/of verhalen etc.) aan de F-16 op hun eigen social media account te delen met in de tekst de hashtag #OantSjenF16.
Onze laatste F-16 mensen gaan zich vanaf 1 juli concentreren op de transitie naar de F-35 en de MQ-9. De F-16’s blijven nog tot medio 2024 opereren vanaf vliegbasis Volkel. We verwachten nog wel regelmatig F-16’s te zien op vliegbasis Leeuwarden, maar ons personeel gaat zich volledig richten op de toekomst.

Vliegfase Weapons Instructor Course (WIC) van start
Op maandag 31 mei is de vliegfase van de opleiding gestart, na vier weken theorie. Tijdens de vliegfase vinden er op een aantal momenten meer vliegbewegingen plaats dan u het laatste jaar misschien van ons gewend bent. Op de infographic kunt u zien om welke weken het gaat.
De cursisten vliegen tijdens de WIC zowel in het grote oefengebied boven de Noordzee als het bestaande oefengebied boven het noorden van Nederland. Tussen 19 juli en 2 augustus hebben de cursisten een korte verlofperiode.
Na de korte zomerstop wordt er vanaf maandag 2 augustus ook in het bestaande militaire luchtruim boven Groningen, Drenthe en Overijssel gevlogen. De WIC wordt afgesloten met een grote eindoefening in oktober.

Vraag het de vliegbasis:
‘Geeft de opleiding van Weapons Instructor Course 2021 ook extra geluidsoverlast tijdens de 6 maanden dat de opleiding duurt?’
Als gevolg van de Weapons Instructor Course (WIC) vinden er in sommige weken meer vliegbewegingen plaats dan u de afgelopen tijd misschien van ons gewend bent. Op de infographic bovenaf deze nieuwsbrief kunt u precies zien om welke weken het gaat. We doen onze uiterste best om u de gehele periode op de hoogte te houden van onze vliegbewegingen.

‘Ik vraag mij al jaren af; als ik bij het opstijgen dan wel landen wil gaan kijken, waar en hoe laat moet ik dan zijn? Bij Marsssum of Jelsum?’ 
Onze vliegtuigen stijgen in principe tegen de wind in op. Hoe meer tegenwind, hoe eerder een vliegtuig van de startbaan opstijgt en hoe minder baanlengte er nodig is. Hetzelfde principe geldt voor de landing van een vliegtuig. Ook dat gebeurt tegen de wind in, zodat een vliegtuig niet met een te hoge snelheid land.
Bij een zuidwestenwind wordt er dus opgestegen richting Marssum. De vliegtuigen komen dan dus langs de spottersplaats bij Marssum vliegen. Deze spottersplek biedt de meeste ruimte voor parkeren en men kan er vanaf een verhoging naar de vliegtuigen kijken. Voor het spotten aan de Marssumerkant hoeft men ook de drukke provinciale weg N357 niet over te steken. Dit komt de (verkeerd)veiligheid ten goede. Daarom adviseren wij om zoveel mogelijk vanaf de spottersplek bij Marssum naar de vliegtuigen te kijken.
De tijdstippen waarop wij vliegen wisselen nogal. Dit heeft onder andere te maken met de beschikbaarheid van het luchtruim, de Arbeidstijdenwet (ATW) voor ons personeel en het onderhoud dat onze vliegtuigen tussen de vluchten nodig hebben. Het is daarom lastig om vooraf met zekerheid aan te geven op welke dagen en tijdstippen gevlogen wordt. Als vuistregel houden we bij dagoperaties aan dat vliegbewegingen tussen 0800 en 1700 uur plaats kunnen vinden. Tijdens de weken waarin in de avond wordt gevlogen verschuiven de tijden achteren. Dan wordt er veelal tussen 1400 en 2300 uur gevlogen. We informeren u ruim van te voren over de periode waarin in de avonduren wordt gevlogen.

0 van 0