...altyd nijsgjirrich!

Uitbreidingsplannen haven Gytsjerk

Het bestuur van de stichting ter bevordering van de Watersport in de Trynwâlden e.o. beheert de haven van Gytsjerk.

Zij stelt zich daarnaast als doel om met name watersporters, maar ook andere recreanten, kennis te laten maken met de faciliteiten (zwembad, winkelcentrum, bibliotheek etc.) en fraaie omgeving van het dorp Gytsjerk en in de ruimste zin, met de faciliteiten en omgeving van alle dorpen in de Trynwâlden.
Om dit doel te bereiken heeft de stichting het plan opgevat om de haven uit te breiden en voor een deel in te richten voor (watersport) passanten en campingbezoekers. Te denken valt aan passanten met sloepen en kleine boten afkomstig uit de nieuwe waterrijke wijken aan de oostzijde van Leeuwarden, aan watersporters die de Elfstedenroute varen en kanovaarders die de nieuwe route langs de Bouwepet willen gaan verkennen en een overnachtingplaats halverwege zoeken. Daarnaast wil de stichting tevens ruimte bieden aan recreanten die met een camper, caravan of tent het dorp willen bezoeken.

Zie voor meer informatie onderstaande PDF.

Informatie uitbreiding haven