...altyd nijsgjirrich!

DEELNAMEPEILING TRYNWALDSTER ZONNEDAKEN

Trynergie wil voor de Trynwâlden en omgeving zonnedaken realiseren. Dat doen ze niet alleen maar samen met inwoners van de Trynwâlden en omgeving.

Wil jij bijdragen aan een duurzamer Trynwâlden en omgeving en een mooie vergoeding ontvangen over je spaargeld dan is dit je kans!
Installatietechniek de Vries te Aldtsjerk, Groene Vakwinkel Sikma in Gytsjerk en Tseard van der Kooi in Readtsjerk stellen hun dak beschikbaar voor zonparticipaties voor alle inwoners met de omliggende postcode. Profiteer je mee?

Wat is het aanbod?
Voor € 100 per zonparticipatie word je mede-eigenaar van de zonnepaneleninstallatie en krijg je jaarlijks een rentevergoeding over je ingelegde geld van 3,5%.
Je koopt minimaal 1 zonparticipatie. Het maximaal aantal participaties is afhankelijk van hoeveel mensen er mee doen met het project. Vol = vol.
Jij draagt je steentje bij aan een beter milieu en daarmee een betere leefomgeving.

Meedoen?
Ga naar info@trynergie.nl om aan te geven:
• dat je belangstelling hebt om mee te doen
• met hoeveel participaties je mee zou willen doen
• je kunt je natuurlijk ook direct aanmelden voor deelname.
Let op: het aantal zonparticipaties is beperkt en wordt op volgorde van aanvraag toegekend, vol = vol.

Meer weten?
Wil je op de hoogte blijven, meer weten of van gedachten wisselen met onze bestuursleden. Hun gegevens vind je hieronder.
Tseard van der Kooi 06-20091863 vanderkooi@outlook.com
Corien van der Linden 06-31685745 corienvdlinden@gmail.com

0 van 0