...altyd nijsgjirrich!

ANNA binnengehaald….

Woensdag 22 september is na 78 jaar er weer een tweede luidklok geplaatst in de toren van de Mariakerk te Oentsjerk.

Het is een vervanger voor de klok die in de oorlog weggehaald en niet terug gevonden is. De Stichting Behoud Monumenten in de gemeente Tytsjerksteradiel heeft zich ingespannen om weer twee klokken in deze toren te krijgen. Met behulp van ruimhartige financiële bijdragen is de in 1943 verwijderde klok teruggeplaatst.
Op een boerenwagen met paarden, met de heer Reinds op de ‘bok’, werd de klok aangevoerd. Wethouder Willemsma van de gemeente Tytsjerksteradiel ontblootte de klok en de bedenker van de naam Anna, ds. Heeren, mocht de tekst naar voren halen. De nog aanwezige klok in de toren heet Maria en Anna was haar moeder. Nu hangen dus moeder en dochter in de toren.
Verder sprak de voorzitter van het kerkbestuur van de Protestantse Gem. Trynwâlden, waar het gebruik van de klok aan overgedragen is, de heer Van der Ploeg, nog enkele lovende woorden. Allen waren bijzonder ingenomen met het initiatief en de bestuursleden van de Stichting Behoud Monumenten in Tytsjerksteradiel kregen dan ook alle lof toegezwaaid. Ook liet men het geluid nog even horen door heel voorzichtig op de klok te tikken.

Hierna werd de klus eigenlijk snel geklaard. Eerst was de strop aan de klok niet goed maar na dat veranderd te hebben werd de klok soepeltjes naar binnen gehaald. Nu maar afwachten hoe het geluid over het dorp zal klinken.

(Klik voor een vergroting en voor het bepalen van uw eigen tempo op de foto hieronder)