...altyd nijsgjirrich!

Dorpsvisie Gytsjerk ter inzage (Openbare ruimte 2)

De nieuwe Dorpsvisie Gytsjerk is nu bijna klaar. Belangrijke onderwerpen zijn de woningbouw, het verkeer en de ijsbaan. Op het eerste concept zijn diverse reacties binnengekomen. Deze zijn zo goed mogelijk verwerkt in het ontwerp dat op de jaarvergadering van de Vereniging voor Dorpsbelangen Gytsjerk 6 oktober a.s. wordt aangeboden voor vaststelling.

Ook ligt de dorpsvisie ter inzage in het Doarpshûs De Bân.

Op de vergadering kunnen door leden nog veranderingen worden voorgesteld. Graag ontvangt het bestuur deze vooraf schriftelijk: doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com of in de brievenbus op Rinia van Nautaweg 53.

Visie Openbare ruimte