...altyd nijsgjirrich!

Sipke Inne van der Meulen uit Oentsjerk ontvangt koninklijke onderscheiding

Burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel reikte donderdagmiddag 9 september een koninklijke onderscheiding uit in Oranjewoud. De heer Sipke Inne van der Meulen uit Oentsjerk werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Gebben decoreert Van der Meulen tijdens het feest ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF). De 64-jarige heer Van der Meulen werd onderscheiden voor vele verdiensten op het gebied van verkeersveiligheid.

Verkeersveiligheid
Sipke van der Meulen realiseerde een langjarig beleid met de benodigde financiering op provinciaal en gemeentelijk bestuursniveau. Mede daardoor konden er voor langere tijd afspraken gemaakt worden met o.a. Veilig Verkeer Nederland (VVN), de Stichting Bevordering Verkeerseducatie en de Fietsersbond. Een aantal van in deze hoedanigheid ontstane pilotprojecten worden inmiddels landelijk uitgevoerd, zoals het Meldpunt Verkeersonveiligheid (heden VVN Participatiepunt) en het project Verkeersveilige Schoolomgeving en de theaterproductie voor het voortgezet onderwijs ‘Kapot van Jou!’ Voor de (Friese) basisscholen was Van der Meulen vanuit het ROF de initiator van een educatiepakket, met daarbij het theoretisch en praktisch verkeersexamen, fietscontroles, lespakketten en pleinspelen.

Sipke van der Meulen is ook innovatief en initieerde mede de experimenten met nieuwe materialen, zoals glow-in-the-dark-belijning van fietspaden. Daarnaast ontwikkelde hij het project ‘Doortrappen’. Dit maakt senioren bewust(er) van hun kwetsbaarheid op de fiets en helpt daarmee hun veiligheid te verbeteren. Met het Medisch Centrum Leeuwarden startte hij in 2015 een pilot voor de registratie van verkeersongevallen. In 2018 is dit beleid regionaal geïmplementeerd. De gegevens van het ziekenhuis en de regionale ambulancevoorziening worden gecombineerd en op basis van deze data kan nieuw verkeersveiligheidsbeleid worden gemaakt.

Door de inzet van decorandus nam Provinciale Staten Friesland in 2017 de Motie Nul (nul verkeersslachtoffers) aan. Met de motie zijn nieuwe projecten mogelijk om de verkeersveiligheid verder te verhogen, gebaseerd op wetenschappelijke studies door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Van der Meulen zette zich ook in voor het alcoholslot en het trekkerrijbewijs, beiden zijn geïmplementeerd in het landelijke beleid. Verder heeft Van der Meulen eraan bijgedragen dat er een jaarlijkse herdenking met de Stichting Verkeersslachtoffers (Noord) is. Een moment voor de nabestaanden van verkeersslachtoffers. Tijdens de herdenking worden er beeldjes uitgereikt aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de verkeersveiligheid.

Naast al zijn werkzaamheden was Sipke van der Meulen vrijwillig actief als kerkenraadslid voor de Doopsgezinde Gemeente, bestuurslid van de eerste bestuurscommissie openbaar onderwijs Tytsjerksteradiel, was hij gemeenteraadslid en later informateur van de gemeente Tytsjerksteradiel. Tot op heden is de inwoner van Oentsjerk voorzitter van het studieleenfonds Klaas Tiglerleen.

0 van 0