...altyd nijsgjirrich!

Zwerfvuil opruimactie Vrouwen van Nu

Donderdag 30 september hebben de Vrouwen van Nu in Oentsjerk het zwerfvuil aangepakt. Na een kop koffie in het BOB gebouw gingen de oranje, gele hesjes en de handschoenen aan.

Met een zak en een knijpstok werden de straten en bermen van het zwerfvuil verlost. In het kader van de landelijke zwerfvuilactie deden deze dames mee. Zwerfafval zorgt voor veel ergernis. Het trekt ongedierte aan en het opruimen kost de overheid bijna 200 miljoen euro per jaar. Bovendien is zwerfvuil slecht voor natuur, dier en mens: het kan de bodem vervuilen en dieren eten het op of raken er in verstrikt. Kortom als de mensen samen bewust zijn wat voor problemen en ergernis het geeft zou zo’n actie niet nodig moeten zijn.

Verder heeft Tim Hoffman hierover een aflevering gemaakt waar de Vrouwen van Nu graag op wijzen en hier te vinden is: https://www.bnnvara.nl/pakdemacht/dossierplastic