...altyd nijsgjirrich!

Bericht fan Stichting Dorpsfeest Oentsjerk

We leven in onzekere tijden, zeker qua organiseren van evenementen. Afgelopen jaar is er voor de 2e keer op rij helaas geen dorpsfeest in Oentsjerk geweest op de manier zoals u gewend bent.

Wel was de commissie zeer tevreden over de puzzel-wandeltocht zoals die op 23 mei georganiseerd werd. Hierover zijn veel blije en enthousiaste reacties binnengekomen.
Voor 2022 houden houdt de stichting goede moed en zijn de eerste voorbereidingen al getroffen. Daarom worden via dit schrijven scholen, sportverenigingen en overige instellingen in en om de Trynwâlden geïnformeerd over de data van het dorpsfeest Oentsjerk 2022.
Het Dorpsfeest Oentsjerk zal, waar mogelijk, in 2022 plaatsvinden op 19, 20, 21 en 22 mei, de locatie is weer Dokter Kijlstraweg te Oentsjerk.
De komende maanden zult u op de hoogte gehouden worden via de vele beschikbare kanalen.