...altyd nijsgjirrich!

BLOMMENPAAD feestelijk in gebruik genomen

Het Blommenpaad Trynwâlden is feestelijk van start gegaan! De aftrap werd verzorgd door schoolkinderen uit Gytsjerk en Oentsjerk. Zij deden dat samen met wethouder Andries Bouwman van de gemeente Tytsjerksteradiel.

De kinderen plantten de struikjes en zaaiden de eerste bloemen langs het pad onder muzikale begeleiding van het duo Jamjars uit Oentsjerk.
Deze boompjesplantdag vond plaats op woensdagmiddag 17 november.
Doel van het Blommenpaad Trynwâlden is om de biodiversiteit te verbeteren in onze omgeving. Hiervoor worden de bermen van het menpad (menpaad in het Fries) tussen Gytsjerk en Oentsjerk ingeplant en ingezaaid, zodat er meer inheemse planten en bloemen zullen groeien, die vlinders, bijen en andere insecten aantrekken. Het menpaad wordt zo dus een Blommenpaad. Kinderen van de groepen 4/5/6 van de basisscholen in Gytsjerk en Oentsjerk hielpen hierbij. Zij hebben onder deskundige begeleiding honderden struikjes geplant en een begin gemaakt met het zaaien. Zaterdag wordt het afgemaakt.

Na het inzaaien en planten mochten de kinderen naar de Foodtrailer uit Oentsjerk om een snack te halen. De Foodtrailer stond naast een partytent bij de ingang van het Blommenpaad aan de Rengersweg. Blommenpaad Trynwâlden is een initiatief van inwoners van Gytsjerk en Oentsjerk. Die hebben samen de Stichting Cultuur en Landschap Trynwâlden opgericht. Dit is de eerste actie van deze stichting. Naast het inzaaien van inheems bloemenzaad en het planten van struikjes zal het beheer van de bermen langs het pad ook worden aangepast voor insecten, waaronder vlinders. Onder andere de gemeente Tytsjerksteradiel, Trynergie en ondernemers uit onze dorpen zijn bij het project betrokken. Door de provincie Fryslân is subsidie verleend.

Klik op onderstaande foto voor een vergroting en bepaal zelf het tempo.