...altyd nijsgjirrich!

26 januari 2022 – ALV Dorpsbelang Aldtsjerk

Agenda voor de Algemene Leden Vergadering van Dorpsbelang Aldtsjerk

Aan leden van Dorpsbelang Aldtsjerk,

Mochten de RIVM-regels verruimd worden, dan is deze vergadering in Café Moarkswal.Vooralsnog rekenen we er (helaas) nog op dat deze vergadering digitaal zal verlopen.

Heeft u deze agenda nog niet via mail ontvangen? Stuur dan een mail naar dorpsbelangaldtsjerk@hotmail.com

Agenda ALV 26-01-2022 vanaf  19.45 – start vergadering 20:00 uur –  link naar vergadering volgt

1.      Opening 

2.      Mededelingen 

3.      Terugkoppeling gezamenlijke dorpsbelangen

4.      Financiën update

PAUZE

5.      Aldtsjerk Foarút Sinds de vorige ledenvergadering zijn er een aantal belangrijke stappen gezet. Hiervoor was het nodig om het oorspronkelijke plan op één punt te wijzigen: de zandwinning. De opslag van het gewonnen zand zal in het projectgebied zelf gebeuren, in de vorm van een klein  depot.

Aannemer Jelle Bijlsma BV zal de aangepaste zandwinning zelf toelichten in de ledenvergadering, aan de hand van enkele afbeeldingen.We gaan in de vergadering aan het dorp vragen of men hiermee kan instemmen.Het is de bedoeling dat het college (burgemeester en wethouders) op 3 maart a.s. de gemeenteraad gaat vragen om te starten met het definitief maken van het bestemmingsplan. Namens de gemeente zal de heer Zwaagstra ook in de ledenvergadering als spreker optreden. Hij zal de bestemmingsplanprocedure toelichten.

Dit zijn belangrijke stappen in het project voor het dorp, dus een hoge opkomst in de vergadering is gewenst!

6.      Rondvraag 

7.      Sluiting 

Kort voor de vergadering ontvangt iedereen een uitnodiging met een linkLET OP – de mail kan in uw ongewenste mail / spam terecht komen

0 van 0