...altyd nijsgjirrich!

Wandelen door de Trynwâlden

Door de Corona is er veel veranderd en nu we weer steeds meer mogen merken we dat er ook veel is verdwenen of is veranderd. Het oude normaal is weg en er ontstaat een nieuw normaal.

Er wordt gezocht naar een manier om weer met elkaar in contact te komen. En een van de mogelijkheden die hiervoor bedacht is, is het samen wandelen.
Er zou op woensdagochtend 2 maart gestart kunnen worden. Vertrekken rond 9.30 vanaf de Ontmoetingskerk en doel is om een rondje van ongeveer een uur te maken. Mocht u dan niet kunnen dan is er ook de mogelijkheid om donderdagavond 10 maart aan te sluiten. Ook dan wordt gestart bij de Ontmoetingskerk. Het vertrek is dan rond 19.00 uur. Op deze manier wordt getracht elkaar weer te ontmoeten en elkaar te leren kennen. Wat wordt er van u verwacht? Goede wandelschoenen en de nieuwsgierigheid om een keer mee te doen. Zo zou er een routine van gemaakt kunnen worden.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan is meer informatie te verkrijgen bij: Aukje Brolsma (06-53160942)
OPGEVEN IS NIET NODIG!