...altyd nijsgjirrich!

Frisian Flag 2022 is begonnen!

Tot en met vrijdag 8 april vindt Frisian Flag plaats vanaf de vliegbasis.

Afgelopen vrijdag arriveerden meerdere (buitenlandse) deelnemers op vliegbasis Leeuwarden. Vandaag zijn de laatste briefings geweest voor de buitenlandse deelnemers en inmiddels worden de missies voor morgen gepland en voorbereid. Tot en met vrijdag 8 april vindt Frisian Flag plaats vanaf onze vliegbasis. In deze nieuwsbrief treft u de laatste informatie over de oefening.

WIE NEMEN ER DEEL AAN FRISIAN FLAG 2022?

Dit jaar zijn de deelnemers aan Frisian Flag naast Nederland, de Verenigde Staten, Frankrijk, Canada, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. In de infographic hierboven staan de verschillende vliegtuigtypen en/of grondmaterieel die de deelnemers hebben meegebracht.  Sommige deelnemers vliegen enkele missies mee vanaf hun eigen thuisbases. Frisian Flag wordt op de grond ondersteund door Joint Terminal Attack Controllers (JTAC) van de Koninklijke Landmacht en het Korps Mariniers.

Er staan ongeveer 46 toestellen op vliegbasis Leeuwarden. Per wave doen er zo’n 28 vliegtuigen mee aan de missies. Er wordt twee keer per dag gevlogen. In de infographic staat aangegeven op welke tijden de verwachte intensiteit van de vliegbewegingen het hoogst is.

WAAR WORDT ER GEVLOGEN TIJDENS FRISIAN FLAG 2022?

Er wordt gevlogen in het grote militaire oefengebied boven de Noordzee en Noord Nederland. Daarnaast wordt voor deze oefening ook gebruik gemaakt van een stukje Deens luchtruim. Verder worden er oefenmissies gevlogen boven de Vliehors range, Marine Vliegkamp (MVKK) De Kooy en militair oefenterrein de Marnewaard.

De gevechtsvliegtuigen vliegen tijdens de oefening boven land op hoogtes vanaf minimaal 2000 meter, uitgezonderd van opstijgende en landende toestellen. Boven zee mag er lager gevlogen worden. Helikopters vliegen ook boven land lager. In de afbeelding is het rood gearceerde gebied aangegeven waar de helikopters laag mogen vliegen. Van donderdag 31 maart tot en met dinsdag 5 april wordt van dit gebied gebruik gemaakt.

WAAROM WORDT FRISIAN FLAG 2022 GEHOUDEN?

Frisian Flag zorgt ervoor dat we beter worden, van de individuele vlieger tot internationale coalities, en klaar zijn voor huidige inzet en toekomstige missies. De situatie in de wereld vraagt om eenheden met gevechtsvliegtuigen die op zeer korte termijn inzetbaar zijn. We moeten daarin effectief samen kunnen werken met verschillende landen, omdat de politiek en (internationale) samenleving hoge eisen stellen aan onze inzet.

Frisian Flag biedt ons en onze bondgenoten unieke mogelijkheden om te oefenen. Vliegbasis Leeuwarden heeft een zeer gunstige ligging ten opzichte van de (gecombineerde) oefengebieden in Nederland, Duitsland en Denemarken. Daarnaast beschikt Vliegbasis Leeuwarden over kennis, kunde en ervaring over het organiseren van grootschalige trainingen.

VOLG FRISIAN FLAG 2022 OP SOCIAL MEDIA

Kijk voor de meest actuele informatie over de oefening op www.frisian-flag.nl en onze social media accounts:
Twitter        @VlbLeeuwarden/@Kon_Luchtmacht
Facebook   @vliegbasisleeuwarden/@koninklijkeluchtmacht
Instagram   @koninklijkeluchtmachtHeeft u een vraag of ervaart u hinder van de vluchten dan kunt u dit kenbaar maken via www.luchtmacht.nl/geluidshinder
0 van 0