...altyd nijsgjirrich!

Jaarvergadering DB Gytsjerk op woensdag 13 april

Het bestuur nodigt u hierbij uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering op woensdag 13 april 2022, 19.30 uur in Doarpshûs De Bân, Simke Kloostermanstrjitte 6 te Gytsjerk.

Vanwege de beschikbare capaciteit aan zitplaatsen wordt u verzocht u van te voren schriftelijk uiterlijk dinsdag 12 april a.s. aan te melden via doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com of door een briefje op het contactadres Rinia van Nautaweg 53, 9061 AC Gytsjerk (brievenbus aan de straat).

Hieronder vindt u de agenda, de notulen en het jaarverslag in PDF

Agenda Definitieve notulen Jaarverslag