...altyd nijsgjirrich!

Stemmen in vrachtauto….

In Gytsjerk kon men woensdag 16 maart van 9.30 - 10.30 uur stemmen in een vrachtauto. Deze mogelijkheid werd later ook mogelijk in Burgum en in de gemeente Achtkarspelen.

De auto stond opgesteld voor de winkels en men kon zo voor of na het winkelen de stem voor de gemeenteraad uitbrengen. Het was een wat vreemde omgeving met maar één stemhokje maar toch werd er wel gebruik van gemaakt. Op maandag en dinsdag kon men ook al stemmen in Hurdegaryp en Burgum. Of het mooie weer van invloed is op de opkomst zal vanavond moeten blijken.

0 van 0