...altyd nijsgjirrich!

Trynwâlderein ‘Bijeenkomst 1.3’: Ouderen helpen ouderen

Op zaterdag 2 april aanstaande vindt in gebouw Pro Rege in Oentsjerk 'Bijeenkomst 1.3' plaats, de eerste fysieke bijeenkomst van Trynwâlderein, het ouderennetwerk in de Trynwâlden. Tweemaal eerder werd een startbijeenkomst wegens corona uitgesteld.

Voorgeschiedenis
In 2019 ondersteunden 1500 Trynwâldsters een petitie gericht op het behoud van Noflik Wenje, een woonvorm voor mensen met dementie in Oentsjerk. Uit dit burgerinitiatief ontstond een platform dat zich richt op het welzijn van ouderen. Het platform bestaat uit contactpersonen uit diverse lokale maatschappelijke organisaties. Dit platform besloot stichting Trynwâlderein op te richten en fungeert nu als raad van advies.

Tot 2050 wordt een zorgelijke ontwikkeling verwacht: meer (zeer) ouderen, meer zorgvraag, minder zorgaanbod. Lichtpuntje: óók een toenemend aantal ouderen dat in staat is om met kennis, kunde en veel vrije tijd actief aan de gemeenschap bij te dragen.

Wat Trynwâlderein wil bereiken
Trynwâlderein wil dat ouderen zolang mogelijk in de Trynwâlden kunnen blijven wonen, te midden van familie en vrienden, binnen een ouderen-voor-ouderen netwerk dat ‘Zorg voor elkaar’ centraal stelt en zich actief inzet voor ieders welzijn én voldoende voorzieningen.

In het najaar van 2020 spraken inwoners, welzijns-, zorg- en maatschappelijk organisaties zich hier positief over uit. Begin 2021 gaven bijna 160 inwoners aan actief deel te willen nemen, voldoende reden om van start te gaan.

Corona belemmerde tot 2 maal toe een startbijeenkomst. Maar 3 maal is scheepsrecht: vandaar onze eerste fysieke ‘Bijeenkomst 1.3’ op zaterdag 2 april 2022. In de FDF hieronder vindt u het programma.

Trynwâlderein nodigt u van harte uit om op zaterdag 2 april aanwezig te zijn. Bestuurs-, platform- en werkgroepsleden (herkenbaar aan gele badges) kunnen uw vragen beantwoorden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met met Dick Provoost (tel. 06 47836787) of Harke Heida (tel. 06 1119 1720).

Zie ook https://trynwalderein.nl

Programma